tr tr tr
kuvakollaasi
www.ilmanlaatu.fi/images/yhteystiedot_off.jpg/images/ohje_off.jpg/images/linkit_off.jpg/images/palaute_off.jpg/images/sivukartta_off.jpg
palkki ilmanlaatu nyt tarkistetut mittaustulokset ilmanlaadun mittaaminen tietoa ilmansaasteista palkki
varjo
tr
trtrtr
neliöIlmansaasteet
tr
neliöSaasteet ja terveys
tr
neliöIlmanlaatuindeksi
tr
neliöSäädökset ja ohjeet
tr
neliöSyventävää tietoa
tr
neliöJulkaisuja
tr
   
   
   
  Tutustu uuteen ilmanlaatusivustoon  
   
 
tr tr
tr Tietoa ilmansaasteista › Ilmanlaatuindeksi
tr Ilmanlaatuindeksi
 

Ilmanlaatuindeksiä käytetään päivittäisessä ilmanlaatutiedotuksessa. Sen avulla ilmanlaatu kullakin asemalla voidaan tiivistää havainnolliseen väriasteikoon ja laatusanoihin hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono tai erittäin huono. Indeksi on tunneittain mittausasemalle laskettava vertailuluku, joka kuvaa sen hetkistä ilmanlaatua suhteutettuna ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin. Ilmanlaatuindeksi perustuu pitoisuuksien tuntiarvoihin ja se päivittyy tunnin välein.

Ilmanlaatuindeksin laskennassa voidaan ottaa huomioon rikkidioksidin (SO2), typpidioksidin (NO2), hengitettävien hiukkasten (PM10) , pienhiukkasten (PM2.5), otsonin (O3), hiilimonoksidin (CO) ja haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) pitoisuudet. Millään asemalla ei mitata näitä kaikkia, joten käytännössä indeksi lasketaan aina vain osasta näitä yhdisteitä. Eri asemien indeksit eivät siis välttämätttä ole täysin vertailukelpoisia keskenään. Jos asemalla mitataan yhtä tai kahta yhdistettä, indeksiä ei välttämättä lasketa lainkaan.


tienylitys
 
  Väri Ilmanlaatu Terveysvaikutukset Muut vaikutukset
  hyva hyvä ei todettuja lieviä luontovaikutuksia pitkällä aikavälillä
  tyydyttava tyydyttävä hyvin epätodennäköisiä lieviä luontovaikutuksia pitkällä aikavälillä
  valttava välttävä epätodennäköisiä selviä kasvillisuus- ja materiaalivaikutuksia pitkällä aikavälillä
  huono huono mahdollisia herkillä ihmisillä selviä kasvillisuus- ja materiaalivaikutuksia pitkällä aikavälillä
  erittainhuono erittäin huono mahdollisia herkillä väestöryhmillä selviä kasvillisuus- ja materiaalivaikutuksia pitkällä aikavälillä
 
Ilmanlaatuindeksin määrittämiseksi kullekin mitattavalle yhdisteelle lasketaan ensin pitoisuuksien tuntikeskiarvoista ali-indeksi. Ali-indekseistä korkeimman arvo määrää ilmanlaatuindeksin arvon.
 
  Kunkin yhdisteen tuntipitoisuutta vastaava indeksiarvo (ns. ali-indeksi)
  Pitoisuus, mikrogrammaa kuutiometrissä ilmaa, µg/m3
Indeksiluokitus SO2 NO2 PM10 PM2.5 O3 CO TRS
hyvä alle 20 alle 40 alle 20 alle 10 alle 60 alle 4000 alle 5
tyydyttävä 20-80 40-70 20-50 10-25 60-100 4000-8000 5-10
välttävä 80-250 70-150 50-100 25-50 100-140 8000-20000 10-20
huono 250-350 150-200 100-200 50-75 140-180 20000-30000 20-50
erittäin huono yli 350 yli 200 yli 200 yli 75 yli 180 yli 30000 yli 50
 
Suomen oloihin sovitettu ilmanlaatuindeksi on YTV:n (nyk. HSY) kehittämä ja ylläpitämä
 
tr
alapalkki
tr