tr tr tr
kuvakollaasi
www.ilmanlaatu.fi Yhteystiedot ohje Linkit Palaute Sivukartta
palkki ilmanlaatu nyt tarkistetut mittaustulokset ilmanlaadun mittaaminen tietoa ilmansaasteista palkki
varjo
tr
tr tr tr
neliö Ilmansaasteet
tr
neliö Saasteet ja terveys
tr
neliö Ilmanlaatuindeksi
tr
neliö Säädökset ja ohjeet
tr
neliö Syventävää tietoa
tr
neliö Julkaisuja
     
tr tr
tr Tietoa ilmansaasteista › Julkaisuja
tr Julkaisuja

Koko maata koskevia yhteenvetoja ilmanlaadusta (pdf-muotoisia raportteja):

Ilmanlaadun alustava arviointi Suomessa - Arseeni, kadmium, nikkeli, elohopea ja PAH-yhdisteet (pdf-muodossa, koko 23 MB)

Ilmanlaadun alustava arviointi Suomessa – Rikkidioksidi, typen oksidit, PM10 ja lyijy

Ilmanlaadun alustava arvionti Suomessa – Otsoni

Ilmanlaadun alustava arviointi Suomessa – Hiilimonoksidi ja bentseeni

Ilmanlaatu Suomessa – mitatut pitoisuudet suhteessa ohje- ja raja-arvoihin sekä vertailuja eurooppalaisiin pitoisuustasoihin

Huomaa, että useimmat mittausverkot julkaisevat vuosittain yhteenvedon kuluneen vuoden ilmanlaadusta alueellaan. Nämä raportit löytyvät kuntien/verkkojen omilta verkkosivuilta.

 

  julkaisuja
 
tr
alapalkki
tr