tr tr tr
kuvakollaasi
www.ilmanlaatu.fi Yhteystiedot ohje Linkit Palaute Sivukartta
palkki ilmanlaatu nyt tarkistetut mittaustulokset ilmanlaadun mittaaminen tietoa ilmansaasteista palkki
varjo
tr
trtrtr
neliöIlmansaasteet
tr
neliöSaasteet ja terveys
tr
neliöIlmanlaatuindeksi
tr
neliöSäädökset ja ohjeet
tr
neliöSyventävää tietoa
tr
neliöJulkaisuja
tr
   
   
   
  Tutustu uuteen ilmanlaatusivustoon  
   
 
tr tr
tr Tietoa ilmansaasteista › Julkaisuja
tr Julkaisuja
Koko maata koskevia yhteenvetoja ilmanlaadusta (pdf-muotoisia raportteja):
 
VuosiOtsikkoJulkaisija
2017Demonstration of the equivalence of PM2.5 and PM10 measurement methods in Kuopio 2014-2015Ilmatieteen laitos
2015Kansallinen vertailumittaus ja kenttäauditointi 2011Ilmatieteen laitos
2015Ilmanlaadun seurantojen laatu ja kustannuksetIlmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut
2014Ilmanlaadun seurantatarpeen arviointiIlmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut
2011Ilmanlaadun alustava arviointi Suomessa - Pienhiukkaset (PM2,5)Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut
2010Demonstration of the equivalence of PM2.5 and PM10 measurement methods in Helsinki 2007-2008Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun tutkimus
2007Ilmanlaadun alustava arviointi Suomessa - Arseeni, kadmium, nikkeli, elohopea ja polysykliset aromaattiset hiilivedyt (=PAH-yhdisteet)Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun tutkimus
2003Ilmanlaadun alustava arviointi Suomessa - OtsoniIlmatieteen laitos, Ilmanlaadun tutkimus
2003Ilmanlaatu Suomessa - Mitatut pitoisuudet suhteessa ohje- ja raja-arvoihin sekä vertailuja eurooppalaisiin pitoisuustasoihinIlmatieteen laitos, Ilmanlaadun tutkimus
2002Ilmanlaadun alustava arviointi Suomessa - Hiilimonoksidi ja bentseeniIlmatieteen laitos, Ilmanlaadun tutkimus
2002Detecting trends of annual values on atmospheric pollutants by the Mann-Kendall test and Sen's slope estimates - Manual for the Excel template application MAKESENSIlmatieteen laitos, Ilmanlaadun tutkimus
2002MAKESENS-application (MS Excel 97)Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun tutkimus
2001Ilmanlaadun alustava arviointi Suomessa - Rikkidioksidi, typen oksidit, PM10 ja lyijyIlmatieteen laitos, Ilmanlaadun tutkimus
 
 
tr
alapalkki
tr