tr tr tr
kuvakollaasi
www.ilmanlaatu.fi Yhteystiedot ohje Linkit Palaute Sivukartta
palkki ilmanlaatu nyt tarkistetut mittaustulokset ilmanlaadun mittaaminen tietoa ilmansaasteista palkki
varjo
tr
tr tr tr
neliö Ilmansaasteet
  komio Rikkidioksidi
  kolmio Typpidioksidi
  kolmio Hengitettävät hiukkaset
trans
  kolmio Pienhiukkaset
  kolmio Hiilimonoksidi
  kolmio Otsoni
  kolmio Haisevat rikkiyhdisteet
trans
  kolmio Raskasmetallit
  kolmio PAH-yhdisteet
  kolmio Bentseeni
tr
neliö Saasteet ja terveys
tr
neliö Ilmanlaatuindeksi
tr
neliö Säädökset ja ohjeet
tr
neliö Syventävää tietoa
tr
neliö Julkaisuja
     
trans
tr tr
tr Tietoa ilmansaasteista › Ilmansaasteet › Hiilimonoksidi
tr Hiilimonoksidi

Hiilimonoksidi (CO) eli häkä muodostuu polttoaineen hiilen palaessa vajavaisesti heikoissa palamisolosuhteissa. Suuri potentiaali hiilimonoksidipäästöihin on tyypillisesti pienissä yksiköissä kuten pienpoltossa ja autojen ja työkoneiden polttomoottoreissa. Suomessa on pari miljoonaa henkilöautoa ja samoin pari miljoonaa tulisijaa asuinrakennuksissa. Vuositasolla henkilöautoliikenteen hiilimonoksidipäästö on kuitenkin noin kaksinkertainen verrattuna kotien pienpolttoon.

Kaupunki-ilman hiilimonoksidi on siis valtaosin peräisin henkilöautoliikenteen pakokaasuista. Hiilimonoksidipitoisuudet ovat selkeästi laskeneet 1990-luvun alusta, jolloin katalysaattorit tulivat markkinoille ja sittemmin pakollisiksi uusiin bensiiniautoihin. Noin kolmeneljäsosaa henkilöautokannasta oli vuonna 2005 varustettu katalysaattorilla.

2000-luvulla kaikilla ilmanlaadun mittausasemilla hiilimonoksidipitoisuudet ovat pysyneet sekä raja-arvon että ohje-arvon alapuolella.

  cosarja
     
cokaasut  

Liikenteen pakokaasupäästöistä on runsaasti lisätietoa VTT:n LIPASTO- laskentajärjestelmässä ja kokonaispäästöistä löytyy tietoa ympäristöhallinnon sivuilla.

 

 
 
tr
alapalkki
tr