tr tr tr
kuvakollaasi
www.ilmanlaatu.fi Yhteystiedot ohje Linkit Palaute Sivukartta
palkki ilmanlaatu nyt tarkistetut mittaustulokset ilmanlaadun mittaaminen tietoa ilmansaasteista palkki
varjo
tr
tr tr tr
neliö Ilmansaasteet
  kolmio Rikkidioksidi
  kolmio Typpidioksidi
  kolmio Hengitettävät hiukkaset
trans
  kolmio Pienhiukkaset
  kolmio Hiilimonoksidi
  kolmio Otsoni
  kolmio Haisevat rikkiyhdisteet
trans
  kolmio Raskasmetallit
  kolmio PAH-yhdisteet
  kolmio Bentseeni
tr
neliö Saasteet ja terveys
tr
neliö Ilmanlaatuindeksi
tr
neliö Säädökset ja ohjeet
tr
neliö Syventävää tietoa
tr
neliö Julkaisuja
     
tr tr
tr Tietoa ilmansaasteista › Ilmansaasteet › Haisevat rikkiyhdisteet
tr Haisevat rikkiyhdisteet

Haisevat rikkiyhdisteet (Total Reduced Sulphur eli TRS) aiheuttavat suomalaisille tutun selluteollisuuden pahan hajun. Samaisia rikkiyhdisteitä syntyy myös orgaanisen aineen hapettomassa hajoamisessa eli mätänemisessä. Näihin hajuihin voi siis törmätä myös esimerkiksi kaatopaikoilla ja jätevedenkäsittelyssä, mutta myös soiden ja järvien pohjamudista voi purkautua haisevia rikkiyhdisteitä.

TRS-yhdisteiden pitoisuutta ulkoilmassa ei säädellä EU:ssa, joten sille on käytössä vain kansallinen ohjearvo. Selluteollisuudessa haisevien rikkiyhdisteiden päästöt ovat viime vuosikymmeninä laskeneet , niin että ohjearvon ylitykset alkavat olla harvinaisia Suomessa.

Tästä huolimatta ongelma ei ole kokonaan poistunut. Ihminen pystyy haistamaan jopa ohjearvopitoisuustason murto-osia. Niinpä ajoittaiset hajuhaitat ovat mahdollisia myös alueilla, joilla selvästi jäädään ohjearvotason alapuolelle.

  trs ohjearvot
  Haiseville rikkiyhdisteille on voimassa kansallinen ohjearvo: kunakin kalenterikuukautena TRS-yhdisteiden vuorokausipitoisuus saa ylittää arvon 10 µg/m3 vain kerran.
 
 
tr
alapalkki
tr