tr tr tr
kuvakollaasi
www.ilmanlaatu.fi Yhteystiedot ohje Linkit Palaute Sivukartta
palkki ilmanlaatu nyt tarkistetut mittaustulokset ilmanlaadun mittaaminen tietoa ilmansaasteista palkki
varjo
tr
tr tr tr
neliö Ilmansaasteet
tr
neliö Saasteet ja terveys
tr
neliö Ilmanlaatuindeksi
tr
neliö Säädökset ja ohjeet
  kolmio Raja-arvot
  kolmio Tavoitearvot
  kolmio Kynnysarvot
  kolmio Ohjearvot
tr
neliö Syventävää tietoa
tr
nelio Julkaisuja
     
tr tr
tr Tietoa ilmansaasteista › Säädökset ja ohjeet › Kynnysarvot
tr Kynnysarvot
Varoituskynnys on pitoisuustaso, jonka ylittyessä lyhytaikainenkin  altistuminen vaarantaa väestön terveyden. Varoituskynnykset on annettu otsonille, rikkidioksidille ja typpidioksidille. Suomessa näin korkeat pitoisuudet ovat erittäin harvinaisia.
 
Tiedotuskynnys puolestaan on taso,  jonka ylittyminen voi vaarantaa erityisen herkkien väestöryhmien terveyden. Otsonin tiedotuskynnyksen ylitykset ovat harvinaisia, mutta kuitenkin mahdollisia myös Suomessa. Kymmenen viime vuoden aikana on ollut kolme tiedotuskynnyksen ylittävää episoditilannetta Suomessa.
 
Yhdiste Aika Tiedotuskynnys µg/m3 Varoituskynnys µg/m3
Otsoni O3 Tunti 180 240
Rikkidioksidi SO2 Kolme peräkkäistä tuntia   500
Typpidioksidi NO2 Kolme peräkkäistä tuntia   400
liikennettä
 
Myös hengitettävien hiukkasten, PM10, pitoisuuksien kohoamiselle on annettu tiedotusvelvollisuus, joka liittyy suoraan sen raja-arvon määritelmään. Kustakin vuorokausiarvon 50 µg/m3 ylittymisestä tulee tiedottaa. Nämä ylitykset ja tiedotteet ovatkin erittäin yleisiä varsinkin kevätpölyn aikaan maalis-huhtikuussa.
 
Tarkempaa tietoa näistä säädöksistä ympäristöhallinnon sivuilta.
 
tr
alapalkki
tr