Kaasujen diffuusiokeräin ja laskeumakeräimiä
Kuva 3. Ilman kaasumaisia yhdisteitä voidaan mitata passiivikeruumenetelmillä. Ne perustuvat kaasujen diffuusioon keruupinnalle. Tässä rikkidioksidin ja typpidioksidin keräimiä sadesuojana toimivan keltaisen frisbeen alla Utsjoen Vuoskojärvellä, taustalla laskeumakeräimiä.