Kaasujen diffuusiokeräin ja laskeumakeräimiä
Kuva 6. Asemanhoitaja vaihtamassa laskeumakeräimiä Lieksan Hietajärvellä. Pitkospuut suojelevat suomaastoa kulumiselta.