tr tr tr
kuvakollaasi
www.ilmanlaatu.fi/images/yhteystiedot_off.jpg/images/ohje_off.jpg/images/linkit_off.jpg/images/palaute_off.jpg/images/sivukartta_off.jpg
palkki ilmanlaatu nyt tarkistetut mittaustulokset ilmanlaadun mittaaminen tietoa ilmansaasteista palkki
varjo
tr
trtrtr
neliöMittaustulokset
tr
neliöTiedotteet
tr
neliöYlitykset
tr
neliöMetsäpalot
tr
   
   
   
  Tutustu uuteen ilmanlaatusivustoon  
   
 
tr tr
tr Ilmanlaatu nyt › Tiedotteet › Portaalin ylläpito tiedottaa
tr
Ilmatieteen laitos tiedottaa
 
Kansallinen vertailumittaus ja kenttäauditointi
19.10.2015 
  
Raportti Kansallinen vertailumittaus ja kenttäauditointi 2011 valmistui. Vertailumittaus suoritettiin Ilmanlaadun kaasumaisille CO-, SO2-, NO- ja O3 -mittauksille. Samassa yhteydessä suoritettiin asemien kenttäauditointi, jossa tarkasteltiin mittausasemalla tehtäviä laadunvarmennustoimia vastaavien menetelmästandardien vaatimusten mukaisesti. Vertailumittauksiin osallistui suurin osa ilmanlaadun mittausverkoista, kaikkiaan 23 mittausverkkoa. Vertailumittauksia tehtiin 90 mittausta kaikkiaan 31 mittausasemalla eri puolella Suomea. Tulokset vertailumittauksista olivat ylipäätään hyviä, 98 % mittaustuloksista oli hyväksyttäviä. Kenttäauditoinnin tulosten perusteella suurimmalla osalla mittausverkkoja oli dokumentoitu laatujärjestelmä. Kentällä tehtävät laadunvarmennustoimet vastasivat pääosin standardien vaatimuksia. Poikkeamia vaatimuksesta löytyi kalibrointitiheyksien osalta, jäljitettävyyden osalta sekä mittalaitteiden hyväksyttävyyden osalta. Ilmanlaatumittausten laatutaso on parantunut aikaisemmista vertailumittauksista ja täyttää pääosin EU:n asettamat laatuvaatimukset, kuten asiasta tehty erillinen selvityskin osoitti:

Komppula et al, 2015. Ilmanlaadun seurantojen laatu ja kustannukset

Lisätietoja:

Erikoistutkija, Jari Walden,
Ilmatieteen laitos, Ilmakehän koostumuksen tutkimus,
etunimi.sukunimi@fmi.fi, puh. 050591 461
 
tr
alapalkki
tr