tr tr tr
kuvakollaasi
www.ilmanlaatu.fi Yhteystiedot ohje Linkit Palaute Sivukartta
palkki ilmanlaatu nyt tarkistetut mittaustulokset ilmanlaadun mittaaminen tietoa ilmansaasteista palkki
varjo
tr
tr tr tr
neliö Verkot ja asemat
tr
neliö Menetelmät
tr
neliö Laadunvarmistus
  kolmio Vertailumittaukset
tr tr
tr Ilmanlaadun mittaaminen › Laadunvarmistus
tr Laadunvarmistus

Laadunvarmistus on tärkeä osa ilmanlaadunmittauksia. . Mittaustoiminta on Suomessa organisoitu hajautetusti eli noin kolmekymmentä erillistä organisaatiota –mittausverkkoa– vastaa mittauksista. Verkkojen mittaustoiminnan laajuus ja resurssit ovat hyvin erilaisia ja myös laatujärjestelmät ovat kussakin verkossa omanlaisiaan.

  mittari
 
mittaajat
 

Yhtenäisen laatutason varmistamisessa kansallisella vertailulaboratoriolla on tärkeä rooli.

Mittausten laatuvaatimukset on määritelty direktiiveissä ja niistä johdetuissa kansallisissa säädöksissä. Vertailulaboratorio ylläpitää mittausohjetta, jossa on yksityiskohtaisempaa ohjeistusta.

Vertailulaboratorio myös järjestää kansallisia vertailumittauksia. Ensimmäinen kansallinen vertailumittaus ja verkkojen kenttäauditointi suoritettiin vuonna 2003 (raportti) ja toinen vuonna 2006 (raportti).

 
kaasupullot

 

tr
alapalkki
tr