tr tr tr
kuvakollaasi
www.ilmanlaatu.fi Yhteystiedot ohje Linkit Palaute Sivukartta
palkki ilmanlaatu nyt tarkistetut mittaustulokset ilmanlaadun mittaaminen tietoa ilmansaasteista palkki
varjo
tr
tr tr tr
neliö Verkot ja asemat
tr
neliö Menetelmät
tr
neliö Laadunvarmistus
  kolmio Vertailumittaukset
tr tr
tr Ilmanlaadun mittaaminen › Laadunvarmistus › Vertailumittaukset
tr Vertailumittaukset
 
Kansallinen ilmanlaadun vertailulaboratorio järjesti kesän ja syksyn 2011 aikana Suomen ilmanlaadun seurantaverkoille suunnatun vertailumittauskampanjan. Vertailtavat kaasukomponentit olivat typpimonoksidi (NO), rikkidioksidi (SO2), hiilimonoksidi (CO) ja otsoni (O3). Vertailu suoritetaan niille kaasukomponenteille, joilla mittausverkolla on mittaukset ilmanlaatuasetuksen (38/2011) mukaisesti. Vertailumittauskampanjan ohessa Ilmatieteen laitos suoritti mittausasemilla niin sanottua järjestelmäauditointia, jossa tarkastellaan mittausasemien käytännön järjestelyjä sekä laadunvarmennustoimia. Kampanjaan osallistuminen on kunnille maksutonta. Vastaavia vertailumittauskampanjoita on aikaisemmin järjestetty vuosina 2003 ja 2006.
 
 
Vertailumittaukset ovat päättyneet. Ilmatieteen laitos/Vertailulaboratorio kiittää kuntamittaajia hyvästä yhteistyöstä.
 
 

 

tr
alapalkki
tr