tr tr tr
kuvakollaasi
www.ilmanlaatu.fi Yhteystiedot ohje Linkit Palaute Sivukartta
palkki ilmanlaatu nyt tarkistetut mittaustulokset ilmanlaadun mittaaminen tietoa ilmansaasteista palkki
varjo
tr
tr tr tr
neliö Verkot ja asemat
tr
neliö Menetelmät
tr
neliö Laadunvarmistus
tr
     
tr tr
tr Ilmanlaadun mittaaminen › Menetelmät
tr Menetelmät
 
inletit
 
Automaattiset analysaattorit

Ilmanlaadun mittaaminen on pääosin reaaliaikaista ja automaattista. Mittalaitteet pystyvät analysoimaan pitoisuuksia jopa useita kertoja sekunnissa. Ilmanlaadun seurannassa lyhin tarkasteltava aikajakso on kuitenkin yksi tunti. Kullakin asemalla mittausjärjestelmä laskee kuluneen tunnin pitoisuuskeskiarvon tasatunnein ja lähettää sen ilmanlaatuportaaliin laskennan valmistuttua. Portaalin Ilmanlaatu Nyt-osion graafeissa ja taulukoissa kukin tuntikeskiarvo on merkitty tunnin päättymishetkelle.

Reaaliaikaisesti tulostetut tuntiarvot ovat tarkastamattomia pitoisuuksia. Vaikka laitteet ovat varsin toimintavarmoja, reaaliaikaiset pitoisuudet saattavat sisältää mittausjärjestelmän toimintahäiriöistä johtuvia virheitä. Automaattisia analysaattoreitakin tulee siis valvoa jatkuvasti ja niitä tulee huoltaa muutaman kuukauden välein.

Rikkidioksidin, typpidioksidin, hiukkasmassan, otsonin, hiilimonoksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet saadaan tällä hetkellä reaaliaikaisesti.

Laboratoriossa tehtävät analyysit

Hiukkasten kemiallisen koostumuksen ja orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksien reaaliaikaiseen mittaamiseen ei toistaiseksi ole rutiiniseurantaan soveltuvia kompakteja ja riittävän edullisia analysaattoreita. Niinpä raskasmetalli-, bentseeni- ja PAH-mittaukset perustuvat näytteen vuorokausi- tai viikkokeräykseen ja analysointiin myöhemmin laboratoriossa. Analyysilaitteet ovat varsin massiivisia ja työn eri vaiheisiin kuuluu myös paljon käsityötä. Mittausverkoilla ei tällaisia resursseja yleensä ole ja valtaosa näistä laboratorioanalyyseistä tehdäänkin keskitetysti Ilmatieteen laitoksessa.

analyysilaite
 
analysaattori
 
Kaasut ja hiukkasmassa mitataan reaaliaikaisesti ja automaattisesti.
 
 
 
 
 
 
labra_analyysi
 
Raskasmetallit ja orgaaniset yhdisteet analysoidaan laboratoriossa.
 
 
     
     
Lisätietoja mittausten suorittamisesta Ilmanlaadun mittausohjeessa
 
tr
alapalkki
tr