tr tr tr
kuvakollaasi
www.ilmanlaatu.fi/images/yhteystiedot_off.jpg/images/ohje_off.jpg/images/linkit_off.jpg/images/palaute_off.jpg/images/sivukartta_off.jpg
palkki ilmanlaatu nyt tarkistetut mittaustulokset ilmanlaadun mittaaminen tietoa ilmansaasteista palkki
varjo
tr
trtrtr
neliöVerkot ja asemat
 kolmioVerkkojen kuvaukset
trans
 kolmioAsemien kuvaukset
trans
 kolmioAsemien haku
trans
tr
neliöMenetelmät
tr
neliöLaadunvarmistus
tr
   
   
   
  Tutustu uuteen ilmanlaatusivustoon  
   
 
tr tr
tr Ilmanlaadun mittaaminen › Verkot ja asemat
tr Verkot

Kuntien vastuulla on perustaa ja ylläpitää paikallisten olojen edellyttämät ilmanlaadun mittausasemat.  Usein lähikunnat hoitavat mittaustoimintaansa yhteistyössä. Tällöin  ne muodostavat yhteisen mittausverkon. Alueella toimiva päästöjä aiheuttava teollisuus usein osallistuu mittaustoiminnan rahoitukseen, mutta sillä voi olla myös oma mittausverkko.

Suomessa on kaikkiaan noin sata pysyväisluonteista ilmanlaadun mittausasemaa kolmenkymmenen mittausverkon alaisuudessa noin 60 kunnan alueella.

verkkohierarkia
 
ely kartta
 
Kolmetoista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta (ELY) huolehtii aluetasolla siitä, että ilmanlaadun seuranta on riittävää.
 
 
 
Asemat

Kussakin kunnassa/verkossa mittausasemat tulisi sijoittaa niin että saadaan tietoa ilmanlaadusta alueen pahimmin kuormitetulla alueella sekä toisaalta alueilla, jotka edustavat ihmisten pitkäaikaista altistumista.

Käytännössä tämä Suomessa tarkoittaa sitä, että yksi asema on yleensä sijoitettu kaupunkien ruuhkaisimpaan liikekeskustaan sekä muita asemia eri etäisyyksille keskustasta edustaen työpaikka- ja asuinalueita. Teollisuuspaikkakunnilla asema tai asemia on myös sijoitettava päästöjä aiheuttavien teollisuuslaitosten ympäristöön.

Koska lähipäästöt voivat vaikuttaa suuresti asemalla mitattuihin pitoisuuksiin, lähiympäristön kuvausta päästöineen käytetäänkin asemien luokittelun perusteena: Kunkin aseman lähiympäristö luokitellaan yhdeksi kolmesta tyypistä: kaupunki, esikaupunki tai maaseutu. Vastaavasti asemalla vaikuttava päästötyyppi on joko liikenne, teollisuus tai tausta (eli ei lähipäästöjä).

luokittelu Aseman luokitus koostuu ympäristöä ja lähipäästöä kuvaavasta sanaparista. Mahdollisia kombinaatioita on kaikkiaan yhdeksän. Tällainen suuntaa-antava kuvaus aseman lähiympäristöstä päästöineen on käytössä koko EU:n alueella. Se edesauttaa asemien välistä pitoisuusvertailua.
 
mannerheimintie
 
Pääkaupunkiseudun verkon Mannerheimintien asema on tyypiltään kaupunki-liikenneasema
 
 
 
pallas
 
Ilmatieteen laitoksen Pallaksen asema on tyypiltään maaseutu-tausta-asema
 
 
 
Lisätietoja mittaustarpeen arvioinnista, mittausten suunnittelusta ja suorittamisesta Ilmanlaadun mittausohjeessa.
 
tr
alapalkki
tr