tr tr tr
kuvakollaasi
www.ilmmanlaatu.fi Yhteystiedot ohje Linkit Palaute Sivukartta
palkki ilmanlaatu nyt tarkistetut mittaustulokset ilmanlaadun mittaaminen tietoa ilmansaasteista palkki
varjo
tr
tr tr tr
neliö Portaalin käyttö
tr
neliö Bannerit
tr
   
tr tr
tr Ohje › Portaalin käyttö
tr Tietojen katselu portaalissa
 
Palvelun toimiminen edellyttää, että käyttäjä määrittää selaimeensa sallituiksi evästeet (cookies, "keksit") ja JavaScriptit. Palvelun verkkosivut käyttävät kehyksiä (frames, "freimit").
 
Jos käyttäjä haluaa seurata tietyn paikkakunnan ilmanlaatua, hän voi määrittää sivun osoitteen selaimensa suosikkilistalle kirjanmerkiksi (favorites, bookmark). Kun käyttäjä valitsee myöhemmin kirjanmerkin, portaali näyttää automaattisesti uusimman ilmanlaatutilanteen.
 
Esitystapa
Ajankohtaisen ilmanlaadun tuloksia esitellään kolmella tavalla: kartalla, graafina ja taulukkona
 
Karttaesitys
Karttaesitys kuvaa ilmanlaatua tietynä kellonaikana. Käyttäjä valitsee tunnin ja päivämäärän, ja oletuksena on edellinen täysi tunti. Mittauspaikan kohdalla olevan kuvion väri kuvaa pitoisuustasoa tai indeksin arvoa. Valkoinen kuvio tarkoittaa, että verkon tiedot ovat saapuneet portaaliin, mutta tämän mittauspaikan tiedot puuttuvat.
 
Graafi
Graafisessa esityksessä eli graafissa ilmanlaadun tilanne esitetään käyrinä asteikolla. Käyttäjän valinnan mukaan näkyvissä on kerrallaan päivän, viikon tai kuukauden jakso. Käyttäjä voi valita, haluaako hän tuntikeskiarvoja vai vuorokausikeskiarvoja. Otsonista ja hiilimonoksidista on saatavissa myös 8 tunnin keskiarvo. Käyttäjä voi valita asteikon eli kuvan pystyakselin. Samaan kuvaan saa eri mittauspaikkojen käyriä (saman kunnan, mittausverkon tai ympäristökeskuksen tuloksia), mutta ei saman mittauspaikan eri saasteiden tuloksia. Käyttäjä voi rajata kuvasta pois yhden tai useamman mittauspaikan käyrän. Kuvan alapuolella sinisessä palkissa on vasemmalla valintaruutu, josta klikkaamalla kaikkien mittauspaikkojen käyrät poistuvat kuvasta. Yksittäisen mittauspaikan rivillä olevaa valintaruutua klikkaamalla paikan käyrän saa pois kuvasta tai takaisin.
 
Taulukko
Taulukkoesityksessä on aina yhden päivän jakso näkyvissä kerrallaan. Käyttäjä voi valita, haluaako hän tuntikeskiarvoja vai vuorokausikeskiarvon. Otsonista ja hiilimonoksidista on myös 8 tunnin keskiarvo. Taulukon riveinä ovat eri tuntien mittaustulokset. Samaan taulukkoon saa rinnakkain eri mittauspaikkojen tuloksia, mutta ei saman mittauspaikan eri saasteiden tuloksia. Taulukkoon tulee kaikki valitun alueen mittaukset.
 
Vaihtaminen kartasta taulukkoon ja taulukosta graafiin
Käyttäjä voi vaihtaa esitystapaa painamalla ikkunan oikeanpuoleisessa palstassa valintanappia.
 
Alue valitaan kartalta tai oikean laidan pudotusvalikoista
Kartalta käyttäjä voi valita osa-alueita eli zoomata. Suomen kartasta pääsee ympäristökeskuksen karttaan ja ympäristökeskuksen kartasta kunnan karttaan. Ikkunan oikean laidan pudotusvalikosta käyttäjä voi valita myös mittausverkon kartan, ja tätäkin kautta on mahdollista päästä kunnan karttaan.
 
Koko Suomi
Jos käyttäjä haluaa tarkastella yhdellä kertaa koko Suomen ilmanlaatua, se on mahdollista vain karttaesityksenä.
 
Ympäristökeskus ja mittausverkko
Oikean laidan pudotusvalikosta käyttäjä pääsee valitsemaan ympäristökeskuksen tai mittausverkon. Valikossa näkyy vain ne ympäristökeskukset ja mittausverkot, joista on ajankohtaista ilmanlaatutietoa portaalissa. Jos on valittuna mittaus (nimeltä mainittu saaste tai muu mitattava asia), luettelossa on vain siihen mittaukseen liittyvät vaihtoehdot. Mittausverkon karttaan pääsee vain pudotusvalikosta, ei Suomen kartalta valitsemalla. Ympäristökeskuksen tai mittausverkon ilmanlaatutilannetta voi tarkastella kartan lisäksi graafina tai taulukkona.
 
Kunta
Kunnan ilmanlaatutilannetta voi tarkastella kartan lisäksi graafina tai taulukkona. Valitsemalla mittauspaikan kuntakartalta käyttäjä pääsee mittauspaikan graafiin.
 
Tarkasteltavan ajan valitseminen
Karttaesityksessä käyttäjä valitsee tarkasteltavan tunnin ja päivän, ja oletuksena on edellinen täysi tunti. Graafissa käyttäjä valitsee tarkasteltavan päivän sekä sen, minkä mittainen ajanjakso tulee kerrallaan kuvaan (vaihtoehdot päivä, viikko ja kuukausi).

Graafissa käyttäjä valitsee myös tarkastelujakson eli sen, kuinka pitkän ajan keskiarvoja kuvassa esitetään (vaihtoehdot tunti ja vuorokausi sekä hiilimonoksidi- ja otsoniarvoissa lisäksi 8 tuntia).

Taulukkoesityksessä käyttäjä valitsee tarkasteltavan päivän. Käyttäjä valitsee myös tarkastelujakson eli sen, kuinka pitkän ajan keskiarvoja taulukossa esitetään (vaihtoehdot tunti ja vuorokausi sekä hiilimonoksidi - ja otsoniarvoissa lisäksi 8 tuntia).

Milloin portaalin tiedot päivittyvät

Tasatunnin jälkeen verkkojen mittaustiedot saapuvat portaaliin eri aikoina. Mittauspaikat näkyvät valikoissa ja kartoissa vasta tiedon saavuttua portaaliin. Portaalissa näkyy oletusarvona edellinen täydellinen tunti, mutta käyttäjä voi seurata seuraavan tunnin tietojen kertymistä klikkaamalla tuntivalikosta askeleen eteenpäin.

Joskus sivulla näyttää olevan vanhaa tietoa, joka on saattanut tulla selaimen välimuistista (cachesta). Silloin käyttäjä voi kokeilla sivun päivittämistä näppäinyhdistelmällä CTRL+R tai vastaavalla painikkeella selaimesta.

Mittausverkkojen yhteystietoja
  • paikallinen ilmanlaatu = tietoa ilmanlaadun tilanteesta jollain paikkakunnalla (vain portaaliin osallistuvat tahot)
  • tiedon tuottajat = ilmanlaadun mittaajat, jotka lähettävät mittaustietoja portaaliin]
  • ylläpito = portaalin ylläpito
Jos omaa kuntaa ei löydy portaalista
Ilmanlaadun mittaustietojen lähettäminen portaaliin on mittaajille vapaaehtoista, ja mittausverkot ovat itse valinneet, ovatko ne mukana palvelussa. Jos omaa kuntaa ei löydy portaalista ja teillä on kysyttävää alueenne ilmanlaadusta, voitte ottaa yhteyttä kuntanne ympäristötoimeen. Yhteystiedot saa kunnanvirastosta.
 
 
tr
alapalkki
tr