tr tr tr
kuvakollaasi
www.ilmanlaatu.fi/images/yhteystiedot_off.jpg/images/ohje_off.jpg/images/linkit_off.jpg/images/palaute_off.jpg/images/sivukartta_off.jpg
palkki ilmanlaatu nyt tarkistetut mittaustulokset ilmanlaadun mittaaminen tietoa ilmansaasteista palkki
varjo
tr
trtrtr
neliöTarkistetut mittaustulokset
tr
neliöVuositilastot
 kolmio2015
trans
 kolmio2014
trans
 kolmio2013
trans
 kolmio2012
trans
tr
   
   
   
  Tutustu uuteen ilmanlaatusivustoon  
   
 
tr tr
tr Vuositilastot › 2012
tr Vuositilastot 2012
 
Ulkoilman laatuvaatimukset on määritelty raja-arvoilla. Niin sanotuilla tavoitearvoilla puolestaan pyritään ohjaamaan ilmanlaadun kehitystä suotuisaan suuntaan pitemmällä tähtäimellä. Kynnysarvot taas määrittelevät tason, jonka ylittyessä on välittömästi tiedotettava ilmansaasteiden pitoisuuksien äkillisestä kohoamisesta. PM2.5 2012
 

 

 
Raja-arvot
 
Hengitettävät hiukkaset (PM10)
Pienhiukkaset (PM2.5)
Typpidioksidi (NO2)
Rikkidioksidi (SO2)
Hiilimonoksidi (CO)
 
Tavoitearvot
 
Otsoni (O3)
Metallit (As, Cd, Ni) ja bentso(a)pyreeni B(a)P
 
 
 
 
tr
alapalkki
tr