tr tr tr
kuvakollaasi
www.ilmanlaatu.fi Yhteystiedot ohje Linkit Palaute Sivukartta
palkki ilmanlaatu nyt tarkistetut mittaustulokset ilmanlaadun mittaaminen tietoa ilmansaasteista palkki
varjo
tr
tr tr tr
neliö Tietoa palvelusta
tr
neliö Käyttöehdot
tr
neliö Rekisteriseloste
tr tr
tr Tietoa palvelusta
tr Ilmanlaatuportaalin verkkopalvelun kuvaus
 

Ilmanlaatuportaali on kaikille avoin ja maksuton palvelu, jonka kautta Suomen ilmanlaatuun liittyvä tieto on saatavilla Internetistä. Ilmanlaatuportaalin verkkosivusto koostuu dynaamisista sivuista, joilla julkaistaan ilmanlaadun mittaajien lähettämiä ajankohtaisia ilmanlaadun pitoisuustietoja ja niistä johdettuja laskennallisia suureita. Sivusto sisältää myös staattisia osia, joissa annetaan ilmansaasteisiin ja niiden mittaamiseen liittyvää tietoa. Myöhemmässä vaiheessa palvelun kautta tulevat saataville myös ilmanlaadun mittaajilta vuosittain koottavat tarkistetut pitoisuustiedot. Näiden tietojen osalta palvelu on osa ympäristönsuojelun tietojärjestelmää (Ympäristönsuojelulaki 86/2000, 27§).

Ilmanlaatuportaali julkaistaan osoitteessa www.ilmanlaatu.fi. Palvelu on perustettu Ympäristöministeriön toimeksiannosta ja sen toteuttaja ja ylläpitäjä on Ilmatieteen laitos.

 
Ajankohtaiset ilmanlaatutiedot
 

Suomessa toimivat ilmanlaadun mittaajat tai mittauksista vastaavat viranomaiset ja organisaatiot voivat lähettää ilmanlaatuportaaliin pitoisuusmittaustensa tulokset tuntikeskiarvoina, jotka julkaistaan portaalin verkkosivustossa karttaesityksinä, graafeina ja taulukkomuodossa. Portaalissa julkaistavista pitoisuustiedoista vastaavat niiden lähettäjät, joiden yhteystiedot löytyvät portaalin yhteystietojen sivuilta.

Ilmanlaatuportaalin tietotuotantojärjestelmässä portaaliin saapuneita mittaustuloksia verrataan automaattisesti voimassaoleviin ilmanlaadun raja- ja kynnysarvoihin. Raja- tai kynnysarvojen ylitykset julkaistaan palvelun sivustossa. Portaaliin saapuneista mittaustuloksista lasketaan myös mittausasemakohtaiset ilmanlaatuindeksit, jotka näytetään palvelussa pitoisuustulosten lisäksi.

Ilmanlaatuportaalin verkkosivustossa julkaistavien ajankohtaisten ilmanlaatutietojen tarkoitus on antaa yleiskuva Suomessa vallitsevasta ilmanlaadusta. Koska mittaustulokset ovat ajantasaisia, ne voivat sisältää virheitä ja esimerkiksi kalibrointipiikkejä. Häiriötilanteissa tiedoissa voi olla katkoksia. Tiedot voivat myös muuttua jos mittaaja korjaa tai muuttaa aiemmin julkaistuja mittaustuloksia. Mikäli portaalissa julkaistuja ajankohtaisia ilmanlaatutietoja halutaan käyttää muuhun kuin vallitsevan ilmanlaadun seuraamiseen portaalin sivuston kautta, tulee ottaa yhteyttä tiedoista vastaavaan tahoon, jonka yhteystiedot löytyvät portaalin yhteystietojen sivuilta. Jos portaalissa julkaistuja ajankohtaisia ilmanlaatutietoja käytetään esim. ilmanlaadun uutisoinnissa tulee tietojen lähde mainita.

 
Tarkistetut mittaustulokset
 
Ilmanlaatuportaalin tarkistettujen mittaustulosten osio valmistuu vuoden 2007 aikana ja tältä osin palvelun kuvausta täydennetään myöhemmin
 
Sivuston muut osat
 
Ilmanlaatuportaalin verkkosivuston muissa osissa annetaan ilmanlaadun mittaamiseen ja ilmansaasteisiin liittyvää tietoa, sekä tietoa palvelusta ja sen käytöstä. Näiden osien tarkoitus on mm. selvittää ilmanlaatuun liittyviä termejä ja auttaa käyttäjiä ymmärtämään ja suhteuttamaan portaalissa esitettyä ilmanlaatutietoa
 
Palaute
 

Ilmanlaatuportaalin käyttäjillä on mahdollisuus antaa palvelun ylläpitäjille sivustoon liittyvää palautetta, jota käytetään hyväksi palvelua edelleen kehitettäessä.

Eri paikkakuntien ilmanlaatua koskeva palaute tulee osoittaa yhteystietosivuilta löytyville paikallisen ilmanlaadun asiantuntijoille ja paikkakunnilla tehtäviin ilmanlaatumittauksiin liittyvä  palaute asianomaisille tiedontuottajille.

 
Tekijänoikeus
 
Ilmanlaatuportaalin verkkopalvelun sivut sisältävät tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa. Sivujen sisältöä tai sen osaa ei saa missään muodossa levittää, julkaista, siirtää tai kopioida ilman Ilmatieteen laitoksen kirjallista lupaa. Poikkeuksena tästä sivujen ja niiden sisältämien tietojen käyttö yksityiseen, ei kaupalliseen tarkoitukseen, opetus- ja tutkimuskäyttöön sekä julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä. Palvelun sivustossa julkaistavien ajankohtaisten ilmanlaatutietojen käytöstä muuhun kuin yksityiseen, ei kaupalliseen tarkoitukseen tai julkiseen tiedonvälitykseen on sovittava tiedoista vastaavan tahon kanssa.
 
   
tr
alapalkki
tr